ds. ochron osobistych
dr hab.  inż. Katarzyna Majchrzycka (CIOP-PIB)
ds. systemów zarządzania
dr Jerzy Karczewski (EVISA)
ds. bezpieczeństwa pracy
prof. Kazimierz Lebecki (WSZOP),
dr inż. Damian Hadryś (WSZOP)
Paweł Szczepański
ds. ergonomii
dr hab. inż. Ewa Górska (Polskie Towarzystwo Ergonomiczne),
dr Zbigniew W. Jóźwiak (IMP ŁÓDŹ)
ds. certyfikacji
Ryszard Szefler (ROBOD)
ds. utrzymania czystości
Marek Kowalski