ds. ochron osobistych
dr hab.  inż. Katarzyna Majchrzycka (CIOP-PIB)
ds. systemów zarządzania
dr Jerzy Karczewski (EVISA)
ds. bezpieczeństwa pracy
prof. Kazimierz Lebecki (WSZOP),
dr inż. Damian Hadryś (Politechnika Śląska)
Paweł Szczepański
ds. ergonomii
dr hab. inż. Emilia Irzmańska (CIOP-PIB)
dr hab. inż. Ewa Górska (Polskie Towarzystwo Ergonomiczne),
dr Zbigniew W. Jóźwiak (IMP ŁÓDŹ)
ds. certyfikacji
Ryszard Szefler (ROBOD)
ds. utrzymania czystości
Marek Kowalski