Baza wiedzy BHP
- praktyczne porady ekspertów w wygodnej formie

Skorzystaj z porad doświadczonych ekspertów – dowiedz się,
jak skutecznie radzić sobie z zadaniami z zakresu BHP.

Czytaj gdzie chcesz, w dowolnym momencie – na komputerze,
na tablecie, na telefonie.

SPRAWDŹ
Ergonomia pracy na linii produkcyjnej

Ergonomia pracy na linii produkcyjnej

Praca na linii produkcyjnej wiąże się z różnymi niedogodnościami, takimi jak obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, czy monotonny charakter pracy. Jak sobie radzić z takimi trudnościami, aby nasza praca była efektywna i ergonomiczna? O tym w niniejszym materiale.

Czytaj dalej
Wybuch gazu na stacji kolejowej

Wybuch gazu na stacji kolejowej

W sierpniu 2016 r. na terenie stacji kolejowej w woj. warmińsko-mazurskim doszło do zbiorowego wypadku przy pracy podczas obsługi instalacji służącej do przeładunku gazu. Poszkodowane – poparzone w wyniku wybuchu i zapalenia się chmury gazu zostały trzy osoby. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że jedną z przyczyn wypadku mogło być użycie, do odprowadzania gazu z instalacji, rury z tworzywa sztucznego (PVC), która przyczyniła się do powstania ładunku elektrostatycznego, a w konsekwencji do wybuchu.

Czytaj dalej
Ergonomia w laboratoriach i pomieszczeniach czystych

Ergonomia w laboratoriach i pomieszczeniach czystych

W pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzania specjalistycznych badań priorytetem są zarówno wymagania instalatorskie, jak i te podyktowane względami ergonomicznymi oraz bezpieczeństwa użytkowania. Każdy przypadek pomieszczenia laboratoryjnego jest inny i należy rozpatrywać go indywidualnie, uwzględniając ogólne wymagania, według których projektowane są tego typu pomieszczenia. Bezpieczeństwo użytkowników, prowadzonych prac i środowiska jest zawsze priorytetem, a aranżacja przestrzeni pracy powinna je odzwierciedlać

Czytaj dalej
Badania psychologiczne pracowników

Badania psychologiczne pracowników

Dobór zawodowy jest jednym z elementów optymalizacji warunków pracy. Polega on na wyborze najlepszego, z punktu widzenia cech i predyspozycji, człowieka do wykonywania określonego zawodu. Rzetelny dobór zawodowy musi opierać się, z jednej strony, na aktualnych informacjach o wymaganiach, jakie stawiają poszczególne zawody, z drugiej zaś strony na metodach i narzędziach umożliwiających pomiar i ocenę poziomu cech i sprawności człowieka, niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego wykonywania określonych prac i zawodów. W tym celu wykonuje się badania psychodiagnostyczne pracowników i ocenę psychologiczną.

Czytaj dalej
Współpraca w zakresie BHP z podwykonawcami

Współpraca w zakresie BHP z podwykonawcami

Artykuł zawiera m.in. wykaz ważniejszych uregulowań prawnych związanych z tematem, a także informacje o dostępnej literaturze dotyczącej tego zagadnienia. Znajdują się tutaj również propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród podwykonawców.

Czytaj dalej
Przeciążenie pracą – przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. II. Wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego

Przeciążenie pracą – przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. II. Wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego

Czy zakres obowiązków odnośnie prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia był dostosowany do rzeczywistych możliwości oskarżonego przy uwzględnieniu charakteru jego pracy, rodzaju wykonywanej pracy, specyfiki zawodu, obciążenia obowiązkami poza prowadzeniem postępowań wyjaśniających, czyli polegającymi na pełnieniu dyżurów kontrolnych i sporządzania planu mobilizacyjno-obronnościowego, a także jego właściwości psychofizycznych przy uwzględnieniu warunków pracy panujących w KPP odnośnie sprzętu komputerowego i innych niezbędnych przedmiotów, jak np. kodeksy, przepisy ustaw?

Czytaj dalej
Spawanie elementów ze stali nierdzewnej i niestopowej z cynkową powłoką ochronną

Spawanie elementów ze stali nierdzewnej i niestopowej z cynkową powłoką ochronną

W wytwarzaniu wyrobów i konstrukcji spawanych ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w podejściu do zagadnień ochrony środowiska pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych wzrosła świadomość zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Działania ukierunkowane na ochronę zdrowia pracowników towarzyszą obecnie wprowadzaniu do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii spawalniczych oraz nowych materiałów podstawowych i dodatkowych.

Czytaj dalej
Zagrożenia i wymagania bezpieczeństwa podczas prac spawalniczych

Zagrożenia i wymagania bezpieczeństwa podczas prac spawalniczych

Podczas prowadzenia prac spawalniczych występuje szereg zagrożeń ze strony uwalnianych dymów spawalniczych, promieniowania oraz hałasu, które mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby podczas tych prac zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które usuwają lub minimalizują zagrożenia występujące podczas procesu spawania

Czytaj dalej
Obciążenie fizyczne na stanowisku posadzkarza

Obciążenie fizyczne na stanowisku posadzkarza

Do obowiązków zawodowych wykwalifikowanego posadzkarza należy m.in. czytanie i analizowanie rysunków roboczych oraz na ich podstawie wykonanie określonych robót: dobieranie materiału, narzędzi, sprzętu, i maszyn, przygotowanie podłoża, wykonanie zabezpieczeń izolacyjnych, przygotowywanie mieszanek cementowych, poliuretanowych, i epoksydowych (sposobem ręcznym i/lub zmechanizowanym), wykonywanie posadzek/podłóg przy zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz wykańczanie powierzchni (polerowanie, szlifowanie, lakierowanie).

Czytaj dalej
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Bezpieczeństwo w szkołach jest bardzo ważnym i nietypowym zagadnieniem, ponieważ w zakładach produkcyjnych lub o podobnym profilu mamy do czynienia z osobami dorosłymi, którzy obsługują różnego typu maszyny, urządzenia, narzędzia. W placówkach oświatowych takich jak szkoły publiczne czy niepubliczne bezpieczeństwo będzie dotyczyć osób dorosłych pracujących w szkole, ale przede wszystkim uczniów w różnym wieku.

Czytaj dalej