Promotor BHP wydanie nr 4/2015

Promotor BHP wydanie nr 4/2015

Międzynarodowa konferencja Podziel się bezpieczeństwem

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. "Podziel się bezpieczeństwem", która odbędzie się 7-8 maja br. w hotelu AVIATOR w Radomiu.

Dodano: 08.04.2015

Powołanie Oddziału OSPSBHP w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 20.03.2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim członkowie Zarządu Głównego spotkali się z miejscową grupą pracowników służby BHP. Na spotkanie przybyło 18 osób reprezentujących różne działy gospodarki.

Dodano: 30.03.2015

Zmieniamy się na lepsze – stawiamy na ekologię!

We współczesnym świecie, gdzie świadomość proekologiczna nabywców wzrasta, wzrasta też odpowiedzialność przedsiębiorców za środowisko naturalne.

Dodano: 30.03.2015

Bezpieczna organizacja pracy – konferencja MOVIDY

Zapraszamy na konferencję „Bezpieczna organizacja pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych”, która odbędzie się 12-14 maja br. w Warszawie.

Dodano: 25.03.2015

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników", która odbędzie się 9-10 czerwca br. w Wałbrzychu.

Dodano: 20.03.2015

Seminarium: Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym, która odbędzie się 22 maja br. w Koszalinie.

Dodano: 20.03.2015

Stres w zawodzie nauczyciela – konferencja w Działdowie

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Polnej 11a w Działdowie, odbędzie się konferencja pt. "Stres w zawodzie nauczyciela".

Dodano: 19.03.2015

EU-OSHA: zarządzanie stresem w miejscu pracy – wyróżnienia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA uhonorowała ponad sto europejskich przedsiębiorstw i federacji, które przyłączyły się do działań Agencji zmierzających do zwalczania stresu w pracy.

Dodano: 18.03.2015

Promotor BHP nagrodzony w konkursie na Produkt Targów BeHaPe!

Miło nam poinformować, że w dniu 10.03.2015 r. nasz miesięcznik został nagrodzony w konkursie na Produkt Targów BeHaPe.

Dodano: 11.03.2015

OSPSBHP – Międzynarodowe seminarium w Łańcucie (26-27.02.2015 r.)

Początek 2015 r. to bardzo pracowity okres dla OSPS BHP. W oddziałach terenowych odbywają się spotkania, sprawozdania, konsultacje oraz zebrania w celu rozwiązania statutowo-organizacyjnych spraw istotnych dla całej organizacji.

Dodano: 09.03.2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Pile

W dniu 20.02.2015r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddziału w Pile.

Dodano: 02.03.2015

Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie

Zapraszamy na XVII konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

Dodano: 26.02.2015

Film z III konferencji górniczo-hutniczej

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z III konferencji "Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie" (22-24.10.2014 r.).

Dodano: 26.02.2015

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy na wysokości

Zapraszamy Państwa na konferencję „Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy na wysokości”, która odbędzie się podczas tegorocznych Targów BHP w Katowicach, dnia 12 marca o godz. 10.30.

Dodano: 25.02.2015

Ochrony indywidualne i ich stosowanie na stanowiskach pracy

11 marca br. podczas Targów BeHaPe w Katowicach odbędzie się konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Dodano: 19.02.2015

Konferencja Mam świadomość – pracuję bezpiecznie

11 marca br. podczas Targów BeHaPe w Katowicach odbędzie się konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w Katowicach.

Dodano: 19.02.2015

Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie

Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie, która odbędzie się 21-22 maja 2015 r. w Szczyrku.

Dodano: 18.02.2015

Już wkrótce III konferencja Bezpieczna Praca Spawacza!

Mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić na zbliżającą się dużymi krokami trzecią odsłonę konferencji organizowanej przez nasze czasopismo – "Bezpieczna Praca Spawacza", która odbędzie się 22 kwietnia br. w Katowicach.

Dodano: 06.02.2015

Światowy Dzień Walki z Rakiem – raport EU-OSHA

W raporcie oceniono obecne metody diagnostyczne i wskazano luki w dotychczasowej wiedzy na temat czynników ryzyka oraz występowania nowotworów związanych z pracą zawodową.

Dodano: 04.02.2015

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2014 r., przyjęto plan pracy Rady na 2015 r. oraz omówiono bezpieczeństwo pracy w kopalniach odkrywkowych i otworowych.

Dodano: 01.02.2015

Klaster Bezpieczna Praca – spotkanie w Katowicach

Dnia 23 stycznia br. w Katowicach miało miejsce spotkanie robocze Klastra „Bezpieczna Praca”.

Dodano: 30.01.2015

Zarządzanie stresem i ryzykiem psychospołecznym: e-przewodnik

Zarządzanie bezpieczeństwem i stresem w pracy jest ważne dla każdego. Przynosi korzyści zarówno Tobie, jak i firmie, w której pracujesz.

Dodano: 26.01.2015

Bezpieczeństwo Pracy w Polsce pod lupą

Co prawda rok 2014 pożegnaliśmy jakiś czas temu, jednakże postanowiliśmy poddać go podsumowaniu względem bezpieczeństwa w pracy. Prezentujemy Państwu wyniki badania opinii "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014".

Dodano: 22.01.2015

Centralny Ośrodek Szkolenia Pracowników Służby BHP Kalisz – szkolenia

Prezentujemy Państwu plan szkoleń na I półrocze 2015 roku, które organizuje Centralny Ośrodek Szkolenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu.

Dodano: 22.01.2015

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane (BHP)

Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego.

Dodano: 22.01.2015

EU-OSHA wspiera Europejski Rok Rozwoju 2015

Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość – tak brzmi motto Europejskiego Roku Rozwoju 2015.

Dodano: 15.01.2015

Wyniki 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu organizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dodano: 11.12.2014

Zmiany dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza zmiany w art. 229 Ustawy Kodeksu pracy, które dotyczą badań lekarskich – wstępnych, okresowych oraz kontrolnych.

Dodano: 05.12.2014

Uroczystości w Dworze Artusa w Gdańsku

Dnia 20 listopada br. w Dworze Artusa Muzeum Historycznego Miasta Gdańska odbyło się coroczne podsumowanie działań promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

Dodano: 05.12.2014

Szkolenie z „transportu wewnątrzzakładowego” w Gdańsku

W dniu 26 listopada 2014 r. członkowie OSPS BHP Oddziału Gdańsk uczestniczyli w szkoleniu „Transport wewnątrzzakładowy”, które zostało zorganizowane przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Dodano: 05.12.2014

Elektroniczny przewodnik pomoże zwalczyć stres w pracy

W ramach kampanii "Stres w pracy? Nie, dziękuję!" Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) udostępniła elektroniczny przewodnik dotyczący radzenia sobie ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi.

Dodano: 01.12.2014

Konferencja „Stres – paraliżuje czy mobilizuje?”

20 listopada 2014 r. w Katowicach miała miejsce konferencja pt. „Stres – paraliżuje czy mobilizuje?” Organizatorem był Katowicki Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Dodano: 25.11.2014

Konferencja „Komunikacja a bezpieczeństwo pracy” w Pile

W dniu 21 listopada 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Pile odbyła się konferencja „Komunikacja a bezpieczeństwo pracy”, która wpisuje się w kampanię społeczną „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” koordynowaną przez CIOP-PIB.

Dodano: 24.11.2014

Spotkanie pracowników służby BHP w Niepołomicach

Dnia 19 listopada na terenie zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. w Niepołomicach, odbyło się spotkanie pracowników służby BHP, zrealizowane w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB „ Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”.

Dodano: 19.11.2014

I Seminarium „Bezpieczna Chemia”

5 listopada 2014 r. w hotelu MDM w Warszawie odbyło się I Seminarium „Bezpieczna Chemia”. Partnerami strategicznymi Seminarium były Spółki PKN ORLEN S.A. oraz Grupa Azoty.

Dodano: 06.11.2014

Współpraca międzynarodowa OSPS BHP – Słowacja

W dniach 27-28 października 2014 r. w miejscowościach Bojnice i Previdza na Słowacji doszło do spotkania OSPSBHP z ogólnokrajową organizacją Ochrony Bezpieczeństwa Zdrowia przy Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BOZPO – Spolocna Vizia S.O).

Dodano: 03.11.2014

I Seminarium pod patronatem Programu Bezpieczna Chemia

W ramach Programu "Bezpieczna Chemia" 5 listopada br. odbędzie się I Seminarium dotyczące bezpieczeństwa pracy, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa procesowego.

Dodano: 07.10.2014

Technologie cięcia laserowego – BHP na stanowisku pracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem będącym tematem numeru "Promotora BHP" 3/2015, autorstwa dr inż. Jolanty Ignac-Nowickiej.

Dodano: 18.03.2015

Katalog Prezentacje 2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogowym wydaniem czasopisma "Promotor BHP – Prezentacje 2015".

Dodano: 09.02.2015

Bezpieczeństwo Pracy w Polsce pod lupą

Co prawda rok 2014 pożegnaliśmy jakiś czas temu, jednakże postanowiliśmy poddać go podsumowaniu względem bezpieczeństwa w pracy. Prezentujemy Państwu wyniki badania opinii "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014".

Dodano: 26.01.2015

Bezpieczeństwo publiczne – prekursory materiałów wybuchowych

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej było zawsze przedmiotem troski i zainteresowania ustawodawców. Jednakże w ostatnich latach szczególnie dużo uwagi poświęca się temu tematowi.

Dodano: 08.12.2014

Ochrona przed upadkiem z wysokości – uprzęże i szelki bezpieczeństwa

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym przeglądem uprzęży i szelek bezpieczeństwa. Przegląd powstał w oparciu o kryteria opracowane przez eksperta z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Dodano: 07.11.2014

Zagrożenie metanowe

Zagrożenie związane z wybuchem metanu i pyłu węglowego od lat jest jednym z najgroźniejszych zagrożeń towarzyszących wydobywaniu węgla kamiennego.

Dodano: 24.07.2014

Wynagrodzenie za nadgodziny

Kwestie prawidłowego rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych nadal przysparzają wiele trudności w praktyce.

Dodano: 15.05.2014

Przegląd porównawczy kasków/hełmów ochronnych

W marcowym wydaniu "Promotora BHP" przygotowaliśmy dla Państwa przegląd porównawczy kasków/hełmów ochronnych. Przegląd powstał w oparciu o kryteria opracowane przez eksperta z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dodano: 29.04.2014

Nowelizacja przepisów dot. wprowadzania do obrotu ŚOI

Niestety, ciągły wzrost konkurencyjności produktów BHP wiąże się często z obniżeniem ich jakości. Co za tym idzie, pojawiają się wyroby niespełniające wymagań dyrektywy, mimo posiadania przez ich producentów lub importetów certyfikatów oceny typu.

Dodano: 27.02.2014

Żaden przepis nie reguluje tego, co powinno się znajdować w apteczce

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć zakład pracy w odpowiedni sprzęt oraz odpowiednią jego ilość do niesienia pomocy potrzebującym w nagłych przypadkach. Zwykle pod pojęciem „odpowiedni sprzęt” większość pracodawców uważa apteczki pierwszej pomocy.

Dodano: 27.02.2014

Podziel się bezpieczeństwem – konferencja OSPS BHP w Mikorzynie

Konferencja „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy” odbyła się 5-6 marca w 2015 r., w Mikorzynie koło Konina.

Dodano: 18.03.2015
Miejsce: Mikorzyn

III konferencja górniczo-hutnicza już za nami

Już po raz trzeci odbyła się konferencja czasopisma "Promotor BHP": "Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie".

Dodano: 03.11.2014
Miejsce: Lublin

II Konferencja „BHP – Medycyna Pracy – Pracodawca”

Dnia 22 października miała miejsce w Łodzi II Ogólnopolska Konferencja „Medycyna Pracy – BHP – Pracodawca”. W wydarzeniu wzięło udział 170 osób. Czasopismo "Promotor BHP" objęło patronatem medialnym konferencję.

Dodano: 19.11.2014
Miejsce: BHP – Medycyna Pracy – Pracodawca”

II konferencja czasopisma Promotor BHP: Bezpieczna praca spawacza

Konferencja miała miejsce 15 października 2014 r. na Międzynarodowych Targach ExpoWelding w Sosnowcu. To już druga odsłona tego wydarzenia, którego celem było omówienie najważniejszych aspektów BHP na stanowisku spawacza.

Dodano: 31.10.2014
Miejsce: Sosnowiec

II Konferencja: Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie

W dniach 23-25 października 2013 r. w Zagłębiu Miedziowym odbyła się II Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”, zorganizowana przez „Promotora BHP”. Spotkanie, które zgromadził...

Dodano: 23.10.2013

Jesienne konferencje firmy Aris

W dniach od 15 do 18 października 2013 r. odbyła się X edycja konferencji z firmą ARIS, podczas których uświadamiano uczestnikom, że właściwy dobór środków ochrony indywidualnej nie powinien sprowadzać się jedynie do wyboru najtańszych produktów s...

Dodano: 15.10.2013

Konferencja Promotora - Bezpieczeństwo pracy w energetyce i ciepłownictwie

Po raz kolejny Wisła stała się miejscem wymiany doświadczeń między specjalistami ds. BHP. Tym razem osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ciepłowniach, elektrociepłowniach i elektrowniach miały okazję spotkać się z wybitnymi specjalistami i pra...

Dodano: 20.06.2013

Centralny Ośrodek Szkolenia Pracowników Służby BHP Kalisz – szkolenia

Prezentujemy Państwu plan szkoleń na I półrocze 2015 roku, które organizuje Centralny Ośrodek Szkolenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu.

Data rozpoczęcia: 25.02.2015
Data zakończenia: 30.06.2015
Miejsce: Kalisz

Biuro SYSTEM – harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2015 r.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” zaprasza na organizowane szkolenia otwarte. Prezentujemy Państwu terminarz szkoleń na I półrocze tego roku.

Data rozpoczęcia: 03.03.2015
Data zakończenia: 19.06.2015
Miejsce: m.in. Ustroń, Katowice, Zakopane, Częstochowa

Już wkrótce III konferencja Bezpieczna Praca Spawacza!

Mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić na zbliżającą się dużymi krokami trzecią odsłonę konferencji organizowanej przez nasze czasopismo – "Bezpieczna Praca Spawacza", która odbędzie się 22 kwietnia br. w Katowicach.

Data rozpoczęcia: 22.04.2015
Data zakończenia: 22.04.2015
Miejsce: Katowice

Międzynarodowa konferencja Podziel się bezpieczeństwem

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. "Podziel się bezpieczeństwem", która odbędzie się 7-8 maja br. w hotelu AVIATOR w Radomiu.

Data rozpoczęcia: 07.05.2015
Data zakończenia: 08.05.2015
Miejsce: Radom

Bezpieczna organizacja pracy – konferencja MOVIDY

Zapraszamy na konferencję „Bezpieczna organizacja pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych”, która odbędzie się 12-14 maja br. w Warszawie.

Data rozpoczęcia: 12.05.2015
Data zakończenia: 14.05.2015
Miejsce: Warszawa

Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie

Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie, która odbędzie się 21-22 maja 2015 r. w Szczyrku.

Data rozpoczęcia: 21.05.2015
Data zakończenia: 22.05.2015
Miejsce: Szczyrk

Seminarium: Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym, która odbędzie się 22 maja br. w Koszalinie.

Data rozpoczęcia: 22.05.2015
Data zakończenia: 22.05.2015
Miejsce: Koszalin

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników", która odbędzie się 9-10 czerwca br. w Wałbrzychu.

Data rozpoczęcia: 09.06.2015
Data zakończenia: 10.06.2015
Miejsce: Wałbrzych

ITM Polska 2014 – Salon BHP

Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle odbywa się w cyklu dwuletnim, kolejna edycja będzie miała miejsce w w dniach 9-12 czerwca 2015, w ramach największych w Polsce targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska.

Data rozpoczęcia: 09.06.2015
Data zakończenia: 12.06.2015
Miejsce: Poznań

Szkolenie okresowe dla służb BHP – Zakopane

W dniach 16-19 czerwca br. w hotelu „Helios” w Zakopanem, odbędzie się szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

Data rozpoczęcia: 16.06.2015
Data zakończenia: 19.06.2015
Miejsce: Zakopane